Callan Method

Metoda Callana została opracowana przez Robina Callana w latach 60-tych. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem zadawania pytań i udzielania natychmiastowych odpowiedzi z pomocą nauczyciela, a także systemem wielokrotnych powtóek utrwalających poznany materiał językowy. Metoda Callana rozwijana przez kolejne lata wypracowała system utrwalania nowego słownictwa i struktur gramatycznych. Podstawową zaletą tej metody jest skrócony czas nauki w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Praca na zajęciach bardzo szybko przynosi efekty, ponieważ studenci pracują bardzo intensywnie przez całą lekcję. Od momentu wejścia nauczyciela do sali ucząc się Metodą Callana studenci poznają nowe słownictwo oraz struktury gramatyczne i zmuszeni są do szybkich reakcji językowych z pominięciem uprzedniej analizy danego zagadnienia w języku ojczystym. Student ucząc się myśli bezpośrednio w języku obcym.

Lektorzy od pierwszej lekcji mówią z prędkością przekraczającą tempo zwykłej konwersacji. Jest to bardzo ważne, gdyż czas lekcji jest maksymalnie wykorzystany. Niezwykle szybkie tempo skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do koncentracji, pozwala na usłyszenie większej ilości słów oraz częstsze ich powtarzanie, jednocześnie uniemożliwiając tłumaczenie sobie wszystkiego na język ojczysty. Dzięki temu Studenci nie mają problemu ze zrozumieniem obcokrajowców i w znacznym stopniu przyspieszają proces nauki.

Materiał w trakcie zajęć jest powtarzany wielokrotnie, co zapewnia skuteczne zapamiętywanie. W ciągu jednego dnia Studenci uczestniczą w zajęciach składających się z dwóch częsci. pierwsza częśćto powtórka materiału z lekcji ubiegłej, druga natomiast zawiera nowy materiał. Student, który ma słabą pamięc nie musi się obawiać, regularne powtórki gwarantują, że zapamiętanie zdobytej wiedzy stanie się bardzo łatwe.

Oprócz wielu zwolenników Metoda Callana posiada także swoich przeciwników. Zarzuca się jej m.in., że jest schematyczna i pomija kwestie gramatyczne.

Kursy językowe w Mielcu, Kursy języka angielskiego Mielec, Kursy niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego w Mielcu